1. Bikifi
 2. İngilizce Ders Notları
 3. Adjectives – Sıfatlar

Adjectives – Sıfatlar

Sıfatların en basit tanımı ismi tanımlayan, isme açıklık getiren kelimeler olmalarıdır. Sıfatlar ismi, isimlerle ilgili küçük bilgiler vererek tanımlar. Boyu, yaşı, rengi vb…

 • It’s a big table. (Bu bir büyük masa)
 • It’s a round table. (Bu bir yuvarlak masa)
 • It’s an old table. (Bu bir eski masa.)
 • It’s a brown table. (Bu bir kahverengi masa)
 • It’s an English table. (Bu bir İngiliz masası.)
 • It’s a wooden table. (Bu bir tahta masa)
 • It’s a lovely table. (Bu bir şirin masa)
 • It’s a broken table. (Bu bir kırılmış masa)

adjectives

Adjectives (sıfat) örnekleri

Bir kelimenin sıfat olduğu bir bakışta anlaşılır mı?

Bazı kelimeler sıfat gibi görünse de sıfat olmayabilir. Fakat çoğu ingilizce sıfatlar şunlarla biter;

 • -able/-ible – responsible (sorumlu), uncomfortable (rahatsız)
 • -al – educational (eğitici), illegal (yasadışı)
 • -an – American (Amerikan), Mexican (Meksikan)
 • -ar – popular (popüler), spectacular (muhteşem)
 • -ent – silent (sessiz), violent (şiddetli)
 • -ful – harmful (zararlı), powerful (güçlü)
 • -ic/-ical – athletic (atletik), energetic (enerjik)
 • -ine –feminine (kadınsı), masculine (erkeksi)
 • -ile – agile (çevik), fertile (bereketli)
 • -ive –native (yerli), talkative (konuşkan)
 • -less – careless (dikkatsiz), homeless (evsiz)
 • -ous – dangerous (tehlikeli), enormous (muazzam)
 • -some – awesome (korkunç), handsome (yakışıklı)

Fakat sonları bu ekler gibi biten çok fazla isimde vardır.

Sıfatların cümle içindeki kullanımı

Bir cümlede kelimenin sıfat mı yoksa başka bir öge mi olduğunu anlamak için; araştırdığımız kelimeden sonra gelen kelime veya kelime gruplarına bakarız. Şayet gelen kelime grubu veya kelime bir isimse ve baktığımız kelime onu niteliyorsa kesinlikle sıfattır. Sıfatlar, ”a, an, the” gibi eklerden sonra ve possessive adjective (my, his, her, its, your, our, their) lerden sonra gelebilirler. Bu kullanımların yanı sıra “this, that” veya “some, most, all” gibi kelimelerden sonra da gelebilirler.

 • The grassy field was wet. (Otlu alan ıslaktı.)
 • These are my old trophies. (Bunlar benim eski kupalarım.)
 • We had a few ordinary days. (Birkaç sıradan günümüz vardı.)

Birden fazla sıfat bulunan cümlelerde sıfatları doğru sıralamak

Şayet bir kelimeyi tanımlarken birden fazla sıfat kullanacaksak, bunun için belli bir sıralama kuralı vardır. Sıralamada kullanmamız gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Determiner – Önce belirteçleri kullanırız: (a, an, the), (some, all, a few vb.),  (my, his, her, its, your, our, their), (this, that, these, those)
 • Observation/Opinion – Fikrimizi, görüşümüzü deriz: (Beautiful, expensive, gorgeous, broken, delicious, ugly)
 • Size – Büyüklüğünden bahsederiz: (Huge, tiny, 4-foot-tall)
 • Shape – Biçiminden söz ederiz: (Square -köşeli-, circular -yuvarlak-)
 • Age – Yaşı hakkında bilgi veririz: (10-years-old, new, antique)
 • Color – Rengi hakkında bilgi veririz: (Black, red, blue-green)
 • Origin – Irkını/uyruğunu deriz: (Roman, English, Mongolian)
 • Material –Yapıldığı malzemeyi söyleriz: ( Silk, silver, plastic, wooden)
 • Qualifier – Niteleyici olan asıl kelimemizi koyarız.

My beautiful, big, circular, antique, brown, English, wooden coffee table was broken. – (Benim güzel, büyük, dairesel, antik, kahverengi, İngiliz, odun kahve masam kırıldı.)

Şayet sıfatlar fiilden sonra geliyorsa en son iki sıfat arasına ”and” koyulur.

 • My coffee table is beautiful, big, circular, antique, brown, English and wooden.