Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları

Türkçe Dil Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi Konuları

 1. Sözcük Türleri
  • İsim
  • Fiil
  • Ek Fiil
  • Fiilimsi
  • Sıfat
  • Zarf
  • Zamir
  • Edat
  • Bağlaç
  • Ünlem
  • Tamlamalar
 2. Yapı / Şekil Bilgisi
  • Fiilde Çatı
  • Kök - Ek - Gövde
  • Yapı Bakımından Sözcükler
 3. Cümle Bilgisi
  • Cümlenin Çeşitleri
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Vurgusu

Türkçe Anlam Bilgisi Konuları

 1. Sözcükte Anlam
  • Gerçek, Yan, Mecaz, Terim Anlam
  • Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli, Somut-Soyut
  • Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Yansımalar, İkilemeler
 2. Cümlede Anlam
  • Cümlede Anlam İlişkileri
  • Anlatımına Göre Cümleler
  • Cümle Yorumlama
  • Anlamlarına Göre Cümleler
 3. Paragrafta Anlam
  • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Anlatım Yönü

Türk Edebiyatının Dönemleri

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

 1. Sözlü Edebiyat
 2. Yazılı Edebiyat

İslamiyetin Kabülünen Sonraki Türk Edebiyatı

 1. Divan Edebiyatı
 2. Halk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı

 1. Tanzimat Edebiyatı
 2. Servet-i Fünun Edebiyatı
 3. Fecr-i Ati Edebiyatı
 4. Milli Edebiyat
 5. Beş Hececiler
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 7. Yedi Meşaleciler
 8. Garipçiler (Birinci Yeniciler)
 9. İkinci Yeniciler
 10. Toplumcu Gerçekçiler
 11. Maviciler
 12. Hisarcılar

Yayınlanma tarihi: 10/10/2015
Son Güncellenme tarihi:13/01/2021