Sözleşmeden Doğan Borçlar

Sözleşmelerden doğan borçlar, TBK'da borcun kaynaklarından birisi ve en çok karşımıza çıkanıdır.
Borçlar Hukuku
Sözleşmeden Doğan Borçlar
Bu ünitede
  • Sözleşme kavramını
  • Sözleşmelerin kurulmasını
  • Sözleşmelerin geçerliliğini
  • Sözleşmelerin sona erme hallerini
  • ... ve 5 konu

öğreneceksiniz.

Sözleşmeden Doğan Borçlar Ders Notları

İrade Bozuklukları

İrade Bozuklukları

Türk Borçlar Kanununda yer alan irade bozuklukları üç adettir. Yanılma, aldatma ve korkutma olarak düzenlenen irade bozuklukları sözleşme

Ders Notuna git →

Temsil

Temsil

Bir kişinin başka bir kişi aracılığıyla işlem yapabilmesini sağlayan olanak temsildir. Temsil, doğrudan ve dolaylı temsil olarak ikiye ay

Ders Notuna git →

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları

Genel işlem koşulları birden fazla kişiyle yapılacak sözleşmelerin genel şartlarını koruyarak birden fazla kişiye uygulanmak için hazırla

Ders Notuna git →

Sözleşmenin Şekli

Sözleşmenin Şekli

Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde kural olarak şekil serbestisi ilkesi benimsenmiştir. İspat şartı olarak ve geçerlilik şartı ola

Ders Notuna git →

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmenin Kurulması

Sözleşmelerin kurulması esasında tarafların birbirine uygun beyanları ile anlaşması üzerine kurulur. Sözleşmenin kurulması için tarafları

Ders Notuna git →

Gabin Kavramı

Gabin Kavramı

Gabin veya diğer adıyla aşırı yararlanma taraflarda birinin diğerine göre aşırı menfaat elde etmesidir. Gabin sözleşmenin iptalini gerekt

Ders Notuna git →

Muvazaa ve Uygunsuzluk

Muvazaa ve Uygunsuzluk

Uygunsuzluk kavramı altında bahsi geçen tek tarafın isteğiyle yaratılan ve iki tarafın isteğiyle yaratılan uygunsuzluk hallerinden bahsed

Ders Notuna git →

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlük

Kesin hükümsüzlük durumunda sözleşmelerin tamamen hükümsüz olacağı sonradan yapılacak onay veya rıza işlemiyle geçerli hale gelemeyeceğin

Ders Notuna git →

Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin

Sözleşme Özgürlüğü – Hükümsüzlük – Gabin

Türk hukukunda sözleşmeleri kesin hükümsüz hale getiren durumların anlatıldığı bu yazımızda ayrıca irade serbestiği ilkesinin sınırları o

Ders Notuna git →

Yorumlar