Miras Hukuku

Yayınlanma: 17 Şubat 2021|Son Güncellenme: 22 Eylül 2021
Miras hukuku ile ölüme bağlanan sonuçların içerdiği hükümleri inceleyeceğiz.
Güncel
Miras Hukuku
Bu ünitede
  • Miras hukukun önemini, içeriğini
  • Ölüme bağlı tasarruf kavramını ve çeşitlerini
  • Maddi ve şekli ölüme bağlı tasarrufların neler olduğunu
  • Tenkis kavramını
  • ... ve 3 konu

öğreneceksiniz.

Miras Hukuku Ders Notları

Güncel
Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme Bağlı Tasarruflara Giriş

Ölüme bağlı tasarruflar kişilerin son arzularını içeren ancak kişi vefat ettikten sonra hüküm doğuran hukuki işlemlerdir. Ölüme bağlı tas

Ders Notuna git →

Güncel
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 2 – Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetnameler, şekli ölüme bağlı tasarruflardan biridir. Miras sözleşmesine göre vasiyetname yapma ehliyeti daha kolaydır. Vasiyetname,

Ders Notuna git →

Güncel
Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Şekli Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 – Miras Sözleşmesi

Mirasbırakanın son arzularını içeren ölüme bağlı tasarruflar şekli ölüme bağlı tasarruflar ve maddi ölüme bağlı tasarruflar olarak ikiye

Ders Notuna git →

Güncel
Zümre Sistemi

Zümre Sistemi

Türk hukukunda mirasçılık sistemi olarak zümre sistemi belirlenmiştir. Zümre sistemine göre herhangi bir zümrede yer alan kişiler mirasçı

Ders Notuna git →

Güncel
Mirastan Yoksunluk

Mirastan Yoksunluk

Mirastan yoksunluk, TMK'da düzenlenmiş olup mirasçılık sıfatının kazanılması için olmaması gereken şartlardandır. Mirastan yoksunluk alts

Ders Notuna git →

Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo