Çembersel Hareket

Bir cismin çembersel bir yörünge üzerindeki hareketine çembersel hareket denir.
12. SınıfFizik1. Ünite
Çembersel Hareket
Bu ünitede
  • Düzgün ve düşey düzlemde düzgün çembersel hareketi
  • Araçların emniyetli dönüş şartlarını
  • Öteleme ve dönme hareketlerini
  • Eylemsizlik momentini
öğreneceksiniz.

Çembersel Hareket Ders Notları

Düzgün Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Bir cismin çembersel bir yörünge üzerindeki hareketine çembersel hareket denir. Cismin sabit büyüklükteki hızla yaptığı çembersel yörüng

Ders Notuna git →

Öteleme ve Dönme Hareketleri

Öteleme ve Dönme Hareketleri

Bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir noktaya belirli bir doğrultuda yer değiştirmesine öteleme hareketi denir. Sabit bir ek

Ders Notuna git →

Açısal Momentum

Açısal Momentum

Bir eksen etrafında dairesel hareket yapan cismin her noktasında bir çizgisel hızı vardır ve bu hız dönme noktasına olan uzaklık ile doğr

Ders Notuna git →

Kepler Kanunları

İlk çağlarda Dünya Evren'in merkezi kabul edilmekteydi fakat Galileo'nun dokuz kat büyütme özelliğine sahip teleskopu icat etmesi ile bu

Ders Notuna git →

Kütle Çekim Kuvveti

Kütle Çekim Kuvveti

Bilinen temel kuvvetlerden dördüncüsü olan kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvet olmakla beraber etki alanı en büyük olan kuvvettir. Kütle

Ders Notuna git →

Yorumlar