Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Yayınlanma: 25 Şubat 2021 | Son Güncellenme: 10 Temmuz 2021
Atom kavramının tarihsel gelişiminden başlayarak radyoaktiviteye kadar atom kavramı incelenmiştir.
12. SınıfFizik4. Ünite
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Bu ünitede
  • Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve Modern Atom Modellerini
  • Atomun Kuantum Modelini
  • Modern Atom Teorisine Katkıda Bulunan Bilim İnsanlarını
  • Büyük Patlama Teorisini ve Radyoaktiviteyi
öğreneceksiniz.

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Ders Notları

Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Atom bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Yalnızca taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile i

Ders Notuna git →

Bohr Atom Teorisi – Detaylı Anlatım (Modeli)

Bohr Atom Teorisi – Detaylı Anlatım (Modeli)

Atomla bağlantılı olan kuantum ve yörünge kavramlarını ilk kullanan Bohr atomda enerjinin sürekli olmadığını, kesikli olduğunu yani her d

Ders Notuna git →

Atomun Uyarılması ve Uyarılma Yöntemleri

Atomun Uyarılması ve Uyarılma Yöntemleri

Atomun elektronlarının bir üst enerji seviyesine çıkarılmasına uyarılma denmektedir. Elektron çok kısa bir sürede ait olduğu yörüngeye dö

Ders Notuna git →

Modern Atom Teorisinin Gelişimi

Modern Atom Teorisinin Gelişimi

Atom teorileri bazı konularda başarılı olsa dahi eksik kaldığı yerler vardı. Modern atom teorisi ise elektronların değişik fiziksel özell

Ders Notuna git →

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Güneş merkezli evren modelinin 16.yy'da ortaya konulmuştur ve 19.yy'da gökbilimci Edwing Hubble yaptığı gözlemler sonucu evrenin sabit ol

Ders Notuna git →

Radyoaktivite

Radyoaktivite

Radyoaktivite incelenmiştir ve önemli kavramlar anlatılmıştır. Radyoaktivitreye katkıda bulunan bilim insanları ile ilgili bilgi verilmiş

Ders Notuna git →

Yorumlar