1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?

Sempozyum ve Özellikleri, Sempozyum Nedir?

Sempozyum, belirlenmiş bir konuya açıklık getirmek amacıyla, bilim insanları ve araştırmacıların bir arada toplandığı içinde tartışma bulunan toplantılardır.

Sempozyumda konuşmacılar bildirilerini kolay anlaşılabilecek bir biçimde hazırlamalıdır. Konuşmacı metnini yazmadan önce ana başlıklarını iyi belirlemeli başlıklara önem vermelidir. Konuşmacı eğer yansı kullanmayı tercih ederse en fazla 5-6 sayfa yansı kullanabilmektedir. Ayrıca konuşmacı metnini yayımlanmaya uygun bir biçimde hazırlamalıdır.

Sempozyumda her konuşma ayrı bir hazırlık gerektirmektedir. Konuşmacıların hazırladığı bildiri metinler birbirini tamamlayıcı ve içtenlik havası bulunmaktadır. Sempozyumda konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilir. Böylelikle sempozyumdan “panele” geçilmiş olur. Sonrasında bu tartışmalara seyirciler de dahil olursa “foruma” geçilmiş olur.

Sempozyumun Özellikleri

 • Sempozyum, bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içerisinde gerçekleşmektedir.
 • Konuşmacılar konuşmalarını kendisinin uzman olduğu alan çerçevesinden ele almaktadır.
 • Sempozyumda amaç tartışmak değil, tartışılan konunun pozitif ve negatif yönleri ele alınarak belirli bir sonuca ulaşmaktır.
 • Sempozyumu bir başkan yönetmektedir.
 • Konuşmacı sayısı 3-6 arasında değişiklik gösterebilmektedir.
 • Konuşmacılara konuşmaları için 5-20 dakika arasında süre tanınmaktadır.
 • Sempozyum, tartışılan konunun önemine göre birden fazla oturumda, farklı farklı salonlarda ve birkaç gün sürebilmektedir.

Bildiri Metni ve Bölümleri

bildiri metni giriş, deney ve bulgular olmak üzere toplam 3 bölümden oluşmaktadır.

1. Giriş: Bu bölümde öncelik olarak araştırılan sorun tanıtılır, neden bu konunun ele alındığı açıklanır ve bu çalışmanın diğer çalışmalar arasındaki yeri anlatılır.

2. Deney: Bu bölümde konuşmacı yöntemini ve malzemesini tanıtır.

3. Bulgular: Bu bölüm bildirinin en önemli bölümüdür. Bu bölümde dinleyiciler tarafından beklenen yeni bir bilgi, belge ve öneriler açıklanmaktadır.

Bildiriler, konferans türü ile çok büyük benzerlik göstermektedir. Bildirilerde; yeni bir getirmiş olup olmadığı, orijinal bir konuyu ele alıp almadığı her şeyden önce aranan özelliklerindendir. Bunların yanında bildiri bilinen bir konuya yenilik getirme, farklı fikir ve düşünceler ile birlikte yeni tezler ortaya koyma ve bu tarz tezleri bilimsel kanıtlarla doğrulama ya da kendisinden önceki tezi çürütme gibi özellikler taşımaktadır.

Bildiriler, konu üzerinde uzmanlaşmış bir dinleyici topluluğu önünde okunmaktadır. Konuşmacılar bildirilerini okurken metne bağlı kalmalı ondan uzaklaşmamalıdır. Bildiriler okunduktan sonra yayımlanabilir hatta yabancı dillere de çevrilebilmektedir. Bu bildiriler hazırlanırken kullanılan dil uzmanlık alanının getirdiği terimler ve ifade yapıları bulundurmaktadır.

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat