Eşya Hukuku

Yayınlanma: 17 Şubat 2021|Son Güncellenme: 31 Ağustos 2021
["madde"]
Güncel
Eşya Hukuku
Bu ünitede
  • madde
öğreneceksiniz.

Eşya Hukuku Ders Notları

Güncel
Mülkiyet Çeşitleri

Mülkiyet Çeşitleri

Paylı mülkiyet, bir mal üzerinde mülkiyet hakkının, paylı olarak birden fazla kimseye ait olmasıdır. Paylı mülkiyet kanundan doğabilir, i

Ders Notuna git →

Güncel
Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet, Eşya Hukuku Kitabının birinci kısmında düzenlenmiştir. Mülkiyet, eşya üzerinde en geniş yetkileri sağlayan ayni haktır. Mülkiye

Ders Notuna git →

Güncel
Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmazın kapsamı dikey kapsam ve yatay kapsam olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Yatay kapsam, taşınmazların sınırına ilişkin, dikey

Ders Notuna git →

Güncel
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mutlak kaybı ve nispi kaybı olarak iki

Ders Notuna git →

Güncel
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma ola

Ders Notuna git →

Güncel
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları

Medeni hukukunda eşya hukuku kapsamında yer alan mülkiyet konusunda özellikle taşınmaz mülkiyeti önem taşımaktadır. Taşınmaz mülkiyetinin

Ders Notuna git →

Güncel
Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşımı yoluyla veya olağanüstü zamanaşımı

Ders Notuna git →

Güncel
Defterler

Defterler

Kamuya açıklık ilkesinin taşınmazlar bakımından sonucu defterler aracılığıyla gerçekleşir. Tapu sicilinde tutulması gereken defterler ve

Ders Notuna git →

Güncel
Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Taşınmazların kamuya açıklığı ilkesinin sonucu olarak tapu defterleri tutulmaktadır. Tapu siciline ait defterlerin tutulmasından devletin

Ders Notuna git →

Güncel
Kayıtların Hükmü

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü kişileri ve menfaati olan kişileri k

Ders Notuna git →

Güncel
Sicile Yapılacak Kayıtlar

Sicile Yapılacak Kayıtlar

Sicile gerektiği şekilde kayıt yapılabilir. Özellikle tescil işlemi önemlidir. Bunun yanında terkin işlemi, şerhler, beyanlar ve düşüncel

Ders Notuna git →

Güncel
Yolsuz Tescil

Yolsuz Tescil

Yolsuz tescil, tescil için gerekli unsurların sağlanamaması halinde söz konusu olur. Yolsuz tescil halinde gerçek durum ile kayıtlarda ge

Ders Notuna git →

Güncel
Zilyet Çeşitleri ve Kazanılması

Zilyet Çeşitleri ve Kazanılması

Zilyetlik, fiili hakimiyet ve irade üzerinden açıklanabilir. Burada bahsedilen zilyetlik çeşitlerinin çoğunda kişilerin iradesi veya fiil

Ders Notuna git →

Güncel
Zilyetliğin Korunması

Zilyetliğin Korunması

Zilyetliğin korunması çeşitli yollarla sağlanabilir. Kişinin bireysel korumasına dayanan eylemler veya dava yollarıyla kullanabilir. Taşı

Ders Notuna git →

Güncel
Zilyetlikte Karineler

Zilyetlikte Karineler

Medeni Kanunun Eşya Hukuku kitabına girişte yer alan ilk başlık zilyetliktir. Zilyetlikte karineler ise zilyedin malı elinde bulundurması

Ders Notuna git →

Yorumlar
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo