1982 Anayasası

Yayınlanma: 16 Şubat 2021|Son Güncellenme: 31 Ağustos 2021
Yürürlükte bulunan Anayasanın maddeler özelinde incelenmesidir.
Güncel
1982 Anayasası
Bu ünitede
  • 1982 Anayasasının ayrımları ile incelenmesini
  • Devletin temel organlarının ve görevlerinin incelenmesini
  • Temel hak ve özgürlüklerin incelenmesini
  • 1982 Anayasasının genel esaslarının neler olduğunu
öğreneceksiniz.

1982 Anayasası Ders Notları

Güncel
Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Vekalet

Yeni kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanına vekalet edecek kişiler değişmiştir. Bununla beraber Cumhurbaşkanın

Ders Notuna git →

Güncel
Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık

Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanlık hususu Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenmiştir. Yeni değişikliklerle birlikte güncel haliyle

Ders Notuna git →

Güncel
Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu

Anayasanın Yürütme bölümünde düzenlenen Milli Güvenlik Kurumu ve Devlet Denetleme Kurulu gibi idari örgütler doğrudan Cumhurbaşkanlığına

Ders Notuna git →

Güncel
Olağanüstü Hal Yönetimi

Olağanüstü Hal Yönetimi

2017 yılı Anayasa Değişiklikleri ile olağanüstü hal yönetimi yeniden düzenlenmiş ve sıkça tartışılan sıkıyönetim uygulaması tamamen kaldı

Ders Notuna git →

Güncel
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ve TV ve Haber Ajansları

Anayasanın Yürütme Bölümü altında düzenlenmiş olan İDARE kısmında RTÜK ve TV ve Haber Ajansları düzenlenmiştir. RTÜK, üst denetleme kurul

Ders Notuna git →

Güncel
Sınırlandırma ve Durdurma

Sınırlandırma ve Durdurma

Temel haklar ve hürriyetlere ilişkin daha önce yer alan genel sınırlama sebepleri kaldırılmış olup her hak ve hürriyet için kendine özel

Ders Notuna git →

Güncel
Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Haklar ve özgürlükler kapsamında en önemli husus kişiyi diğer kişilere ve hukuk dışı unsurlara karşı koruma niteliği üstlenen Kişi Hak ve

Ders Notuna git →

Güncel
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

1982 Anayasasında ilk olarak düzenlenen hususlardan olan Temel Haklar ve Hürriyetler, Anayasa içeriğindeki sınıflandırmaya bağlı kalınara

Ders Notuna git →

Güncel
Siyasi Haklar ve Ödevler

Siyasi Haklar ve Ödevler

Temel Haklar ve Özgürlüklerden bir diğer kategori siyasi hak ve ödevlerdir. Siyasi haklar ve ödevler çoğunlukla Türk vatandaşlarına tanın

Ders Notuna git →

Güncel
Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

Yasama Organı (TBMM) ve Oluşumu

1982 Anayası'nda devletin temel organları arasında sayılan ve ayrıca düzenlenen Yasama Organı olan TBMM'nin yasama faaliyetleri, üyeleri,

Ders Notuna git →

Güncel
TBMM’nin Görev ve Yetkileri

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

1982 Anayasasına göre madde 87 kapsamında TBMM'nin görevleri ve yetkilerini incelediğimiz yazımızda TBMM'nin asli görevi olan kanun yapma

Ders Notuna git →

Güncel
Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

Yasama Üyeleri: Milletvekilleri

TBMM üyeleri olarak seçilmiş milletvekillerinin temsil niteliği, milletvekili olma şartları, vekilliğinin düşürülmesi, ödenek ve yollukla

Ders Notuna git →

Güncel
Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı

Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı ile millet iradesini temsil eden Yasama üyelerinin, Meclisteki söz ve eylemlerinden sorumlu

Ders Notuna git →

Güncel
TBMM İç Tüzüğü

TBMM İç Tüzüğü

TBMM'nin işleyişine yönelik hükümlerinde arasında bulunduğu, yöntemsel bağımsızlık ilkesine göre düzenlenmiş olan TBMM İç Tüzüğü, ilgili

Ders Notuna git →

Güncel
TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

TBMM Faaliyetleri ve TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Bu yazımızda TBMM'nin faaliyetlerini ve işleyişine yönelik ilgili maddelerle Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleriyle birlikte ele alınmışt

Ders Notuna git →

Güncel
Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı

Bu yazımızda T.C. Anayasasına göre Devletin temel organları arasında yer alan, Yürütme başlığında düzenlenen Cumhurbaşkanının seçimi, and

Ders Notuna git →

Yorumlar
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo