Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Temyiz Mahkemesi: Yargıtay

Konu Özeti

Mahkeme kararlarının son inceleme merci olarak Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden oluşur. Yargıtay üyelerinin seçimi, görev süresi, organları, işleyişi gibi hususlar Yargıtay Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir.

Bu konuda
  • Yargıtay'ın görevlerini
  • Yargıtay'ın organlarını
  • Yargıtay'ın işleyişini ve üyelerinin niteliklerini
öğreneceksiniz.