Burdasınız: Bikifi > Genel Kültür > ÖSYM nedir?

ÖSYM nedir?

osymÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (kısaca ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara’da bulunur. Kurum şu anda yaklaşık 18 farklı sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde , Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, “Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)” adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak” Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır.

ÖSYM Başkanlığının Görev ve Yetkileri

ÖSYM’nin görev yetkileri şunlardır:

 • Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.
 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapmak.
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.
 • Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.
 • Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
 • Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.
 • Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.
 • Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.
 • Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak.
 • Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşlara basılı veya elektronik ortamda iletmek.
 • Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.
 • Faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

ÖSYM’nin Uyguladığı Sınavlar

ÖSYM 2016 yılında 42 tane sınav uygulayacaktır. Bu sınavların sınav takvimine http://www.osym.gov.tr/belge/1-23724/2016-sinav-takvimi.html adresinden bakabilirsiniz. Bu sınavların adları:

 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
 • Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
 • Yabancı Dil Sınavı (YDS)
 • 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Her ay 1 tane )
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
 • Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi olmak üzere yılda 2 tane)
 • Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi olmak üzere yılda 2 tane)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )
 • TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
 • Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi olmak üzere yılda 2 tane)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi olmak üzere yılda 2 tane)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
 • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
 • Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.)

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar hakkında detaylı bilgiye; sınav hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan Tercih Kılavuzu veya Sınav Kılavuzu adlı kılavuzlara bakılarak ulaşılabilir.

Sınavlar Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır

 1. Sınavın yapılacağı tarihten yaklaşık 3-4 ay öncesinde yoğun bir sınav hazırlık dönemi yürütülmektedir.
 2. Sınava giren her adaya farklı nitelikte Soru Kitapçığı ve her adayın üzerinde ismi ve fotoğrafı bulunan Cevap Kağıtları, aday yoklama listeleri, bina görevlisi kontrol listeleri vb. (Sınav Evrakı) hazırlanmakta ve basılmaktadır. Basım işleri Kapalı Dönemde gerçekleştirilmektedir.
 3. Basılan sınav evrakı emniyet kuvvetlerinin nezaretinde ve güvenli bir şekilde sınav binalarına gönderilmektedir.
 4. Sınavın bitiminde sınav evrakı salonda adaylardan alınmakta; sayılmakta, paketlenmekte ve yine güvenlik önlemleri altında emniyet görevlilerinin gözetiminde ÖSYM tesislerine getirilmektedir. Sınav sırasında çalışmaları denetlemek üzere çok sayıda ÖSYM temsilcisi salonları kontrol etmekte ve raporları ÖSYM Başkanlığına sunmaktadır.
 5. ÖSYM tesislerine gelen sınav evrakı poşetleri açılmakta ve içerisinde bulunan salon tutanaklar, kitapçıklar ve cevap kağıtları ayrılmaktadır. Bu açma işlemi kamera ile izlenmekte ve kaydedilmektedir.
 6. Adaylara ait ayrıştırılan Cevap Kağıtları ve salon tutanakları el değmeden tarayıcılar üzerinde taranarak elektronik ortama aktarılmakta ve taranan bilgiler kaydedilmektedir.
 7. Taranan Cevap Kağıtları optik okuma alanına taşınmakta, her Cevap Kağıdı en az 2 kez optik okuyucularda okutulmaktadır. Her iki okutulmada da aynı sonuçlara ulaşılmaması halinde tekrar okuma işlemi yapılmaktadır.
 8. Optik okuma tamamlandıktan sonra Puan Hesaplama yazılımları ile adayların puanları hesaplanmaktadır. Buna paralel olarak sınav tutanakları ve ÖSYM temsilcisi denetçilerin raporları tek tek incelenmektedir.
 9. ÖSYM temsilcilerinin denetim raporları ve salon tutanakları okunup bilgisayar ortamında kopya kontrolleri tamamlanarak sınav kurallarına uymayanlar belirlenerek sınavları geçersiz sayılmaktadır.
 10. Kontrol işlemleri sonrasında sınavları geçerli olan adayların puanları İnternet üzerinden adayın görebileceği şekilde açıklanmaktadır. Adaylar kendi özel şifrelerini kullanarak kendi puanlarını öğrenebilmektedirler.
 11. Adayların sonuçlarına itiraz etmesi durumunda her bir adayın cevap kağıdı yeniden incelenmekte, değerlendirilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.

ÖSYM’nin Hazırladığı Bilgilendirici PDF Dosyaları ve Önemli Linkler

ÖSYM’nin kendisi ve sınav sistemi ile ilgili detaylı bilgi verdiği pdf dosyaları ve önemli linkler (not: bağlantılar yeni sekmede açılır).

Yayınlanma tarihi: 8 Kasım 2015
Son güncellenme tarihi: 9 Kasım 2015
Bikifi'ye ulaşın:
Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.