Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Yayınlanma: 26 Ağustos 2020|Son Güncellenme: 09 Temmuz 2021
Güncel
Devletin Sorumluluğu ve İlkeler

Konu Özeti

Taşınmazların kamuya açıklığı ilkesinin sonucu olarak tapu defterleri tutulmaktadır. Tapu siciline ait defterlerin tutulmasından devletin kusursuz sorumluluğu mevcuttur. Devlet, zararın karşılanmasında kusurlu memura rücu edebilir. Tapu sicili belli prensiplere ve ilkelere göre tutulur.

Bu konuda
  • Tapu sicilinde Devletin sorumluluğunu
  • Tapu siciline hakim olan ilkelerin neler olduğunu
  • Kamuya açıklı ve tescilin sebebe bağlı olması gerektiği ilkelerini
  • Her taşınmaza sayfa açılması gerektiği ilkesini
öğreneceksiniz.
Yorumlar
Benzer İçerikler
Kayıtların Hükmü
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü kişileri ve menfaati olan kişileri koru...

Yazıya Git
Defterler
Medeni Hukuk
08 Temmuz 2021

Defterler

Kamuya açıklık ilkesinin taşınmazlar bakımından sonucu defterler aracılığıyla gerçekleşir. Tapu sicilinde tutulması gereken defterler ve bun...

Yazıya Git
Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşımı yoluyla veya olağanüstü zamanaşımı yo...

Yazıya Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma olarak...

Yazıya Git
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo