Defterler

Yayınlanma: 29 Ağustos 2020|Son Güncellenme: 08 Temmuz 2021
Güncel
Defterler

Konu Özeti

Kamuya açıklık ilkesinin taşınmazlar bakımından sonucu defterler aracılığıyla gerçekleşir. Tapu sicilinde tutulması gereken defterler ve bunların tutulma usulleri TMK ve Tapu Sicil Tüzüğünde düzenlenmiştir. Defterlerin tutulmasında kusursuz sorumluluk ilkesi benimsenmiştir.

Bu konuda
  • Kamuya açıklık ilkesinin neler olduğunu
  • Tapu sicilinde tutulması gereken defterlerin neler olduğunu
  • Defterlerin sınıflandırılmasını
öğreneceksiniz.
Yorumlar
Benzer İçerikler
Kayıtların Hükmü
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Kayıtların Hükmü

Sicile kayıt düşülebilen hususlarda bu kayıtların olumlu veya olumsuz hükmü vardır. Özellikle üçüncü kişileri ve menfaati olan kişileri koru...

Yazıya Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
Medeni Hukuk
09 Temmuz 2021

Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mutlak kaybı ve nispi kaybı olarak iki tür...

Yazıya Git
Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanım çeşitlerinden biride zamanaşımıdır. Taşınmaz mülkiyeti olağan zamanaşımı yoluyla veya olağanüstü zamanaşımı yo...

Yazıya Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma olarak...

Yazıya Git
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo