Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Yayınlanma: 04 Mayıs 2020|Son Güncellenme: 09 Temmuz 2021
Güncel
Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı

Konu Özeti

Taşınmaz mülkiyetinin kaybı terkin işlemi veya taşınmazın yok olmasıyla sona erebilir. Taşınmazın mutlak kaybı ve nispi kaybı olarak iki türlü gerçekleşebilir. Mutlak kayıp halinde taşınmaz artık kimse için mülkiyetin kazanımı söz konusu olmaz. Nispi kayıpta ise mülkiyet bir taraf için sona ermektedir.

Bu konuda
  • Taşınmaz mülkiyetinin kaybının gerçekleşmesini
  • Taşınmaz mülkiyetinin nispi kaybının nasıl gerçekleştiğini
  • Taşınmaz mülkiyetinin mutlak kaybının nasıl gerçekleştiğini
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı
Medeni Hukuk
09 Temmuz 2021

Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı

Taşınmazın kapsamı dikey kapsam ve yatay kapsam olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Yatay kapsam, taşınmazların sınırına ilişkin, dikey ka...

Yazıya Git
Mülkiyet Kavramı
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet, Eşya Hukuku Kitabının birinci kısmında düzenlenmiştir. Mülkiyet, eşya üzerinde en geniş yetkileri sağlayan ayni haktır. Mülkiyetin...

Yazıya Git
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tescille kazanma ve tescilsiz kazanma olarak...

Yazıya Git
Mülkiyet Çeşitleri
Medeni Hukuk
10 Temmuz 2021

Mülkiyet Çeşitleri

Paylı mülkiyet, bir mal üzerinde mülkiyet hakkının, paylı olarak birden fazla kimseye ait olmasıdır. Paylı mülkiyet kanundan doğabilir, idar...

Yazıya Git
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo