1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Efsane – Destan Farkları

Efsane – Destan Farkları

Efsane
 • Efsaneler genellikle gerçek olaylara dayanmayan hayal ürünleridir.
 • Efsaneler daha çok bireysel nitelik taşımaktadır.
 • Efsaneler kutsal bir niteliktedir.
 • Doğa üstü olaylar daha az bulunur.
 • Efsanelerin oluşumu efsanelerden daha uzundur.
Destan
 • Destanlar tarihte gerçekleşmiş bir olaya dayanmaktadır.
 • Destanlar toplumu derinden etkileyen bir olayı konu edinir.
 • Destanlarda milli ruh ön plana çıkmaktadır.
 • Doğa üstü olaylar çokça bulunur.
 • Destanların oluşumu efsanelerden daha uzundur.

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Konu Listesi

 1. Masal
 2. Destan
 3. Fabl
 4. Hikaye (Öykü)
 5. Halk Hikayesi
 6. Manzum Hikaye
 7. Roman

Diğer Edebi Yazı Türleri Konu Listesi

 1. Tutanak
 2. Dilekçe
 3. Tiyatro
 4. Geleneksel Tiyatro
 5. Modern Tiyatro
 6. Efsane