Burdasınız: Bikifi > Genel Kültür > Asit Yağmurları Nedir ve Nasıl Oluşur?

Asit Yağmurları Nedir ve Nasıl Oluşur?

Asit yağmurları, otomobiller ve fabrikalardan kaynaklanan hava kirliliği sebebiyle gerçekleşir. Aşırı miktarda sülfür ve azotun birikmesi asidik yağışlara sebep olur. Bu yağışlar, doğaya ve çevreye ciddi zararlar verir.

Asit Birikiminine sebep olan üç ana neden taşıma araçları, elektrik üretimi ve kömür tüketimidir. Asit yağmurları, Sanayi Devrimi sonrası bir çevresel sorun olarak ortaya çıkmıştır. Atmosferik kirliliğin sebep olduğu Asit Yağmurları ilk defa 1852’de İskoç kimyager Robert Angus Smith tarafından keşfedildi. Ancak 1970’lere kadar bu soruna yeterli ilgi gösterilmemiştir.

Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

Asit Birikimi, fosil yakıtların tüketimi sonucunda doğaya kükürt dioksit ve azot oksit gazlarının salınmasından kaynaklanır. Bu gazlar atmosferde su, oksijen ve diğer gazlarla reaksiyona girerek sülfürik asit, amonyum nitrat ve nitrik asit oluştururlar. Bu asitler rüzgarlar geniş alanlara yayılır. Hatta başka kıtalara dahi taşınabilir. En nihayetinde asit yağmuru olarak yeryüzüne iner.

Asit Yağmurlarının Zararları

Asit yağmurları su kütleleri üzerinde belirgin hasarlar bırakır. Göllerde asit seviyesi arttıkça içinde yaşayan balık ve su hayvanlarının sayısı düşmeye başlar. Balıkların yumurtaları ve yavruları zarar görür. Ancak asidik suda daha iyi hayatta kalan karides ve salyangoz gibi deniz canlıları da vardır.

Su ekosistemleri hayatta kalmak için birbirlerine bağımlı birçok farklı bitki ve hayvan türünden oluştur. Bir türün yok olması onu besleyen ya da onunla beslenen diğer canlıları da olumsuz etkiler. Bu zincirleme reaksiyon İskandinazya’da pek çok gölde su yaşamını bitirmiştir.

Ormanlarda asit yağmurları toprağı ve ağaçları etkiler. Ağaçların yapraklarına zarar verir ve fotosentez sürecini sekteye uğratır. Ağaç kabukları da hasar görerek aşırı hava koşullarına karşı savunmasız kalır. Toprağa düşen asit besin maddelerini tahrip eder. Topraktaki mikroorganizmaların da öldürmüne neden olabilir.

Asit Yağmurları insan eliyle yapılan binalara da zarar verir. Bunun sebebi bazı malzemeleri aşındırma özelliğidir. Asit özellikle kireçtaşı binalarla temas ettiğinde minerallerle reaksiyona girerek parçalanmalarına neden olur. Aynı şekilde betonun bozulmasını da sebep olur. Arabaları, demiryolu raylarını, çelik köprüleri ve yer altındaki borular zarar görebilir.

Asit Yağmurlarının Önüne Geçmek İçin Neler Yapılabilir?

Fosil yakıtların kullanımının azalması ilk akla gelen yöntemlerden biridir. Bu yüzden devletler çevre kirliliğine sebep olmayan alternatif enerjilerin kullanımı yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.Ulaşım araçları da hava kirliliğine doğrudan etki etmektedir. Bu yüzden otomobillere zararlı gazları süzen katalitik konvertörler takılmıştır.Çevre dostu araçlar üretmek için de pek çok araştırma yapılmaktadır.

Yayınlanma tarihi: 7 Mart 2019
Son güncellenme tarihi: 6 Mart 2019
Bikifi'ye ulaşın:
Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.