• Üniversite Puanları
 • Bölüm Tanıtımları
 • Ders Notları
 • Nedir
 • Makaleler
 • Blog
 • Aramanızla eşleşen içeriklermiz aşağıda verilmiştir

  fotosentez-kloroplastin-icinde

  ...(ototrof). Fotosentez tepkimeleri ökaryot canlılarda kloroplast organelinde, prokaryot canlılarda ise sitoplazmaya dağılmış olan klorofil pigmentlerinde gerçekleşir. Bitkilerde görülen genel bir fotosentez tepkimesi “6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 Devamını Oku →

  Oksijensiz Solunum

  ...Monomerlerin, hücre sitoplazmasında oksijen kullanılmadan parçalanmasına oksijensiz solunum denir. Oksijensiz solunumun ilk evresi glikoliz tepkimeleridir. Glikoliz tepkimelerinin devamlılığını sağlamak için, NAD koenziminin geri dönüşümü ve glikoliz tepkimeleri sonucu ortaya... Devamını Oku →

  glikoliz-tepkimeleri

  ...solunum tepkimelerine katılır. Yazı serisinin devamı Canlılarda Enerji Dönüşümü: Giriş Canlılarda Enerji Dönüşümü: Oksijenli solunum (şuan okuduğunuz yazı) Canlılarda Enerji Dönüşümü: Oksijensiz solunum Canlılarda Enerji Dönüşümü: Fotosentez Canlılarda Enerji Devamını Oku →

  mikro-tubul-ara-flament...

  ...Sitoplazma; çekirdek zarı ile hücre zarı arasını dolduran sitoplazma; yumurta akı kıvamında, yarı akışkan (kolloidal) bir yapıdır. Sitoplazma; solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği yerdir.... Devamını Oku →

  surgun-ve-kok-sistemi

  ...göre isimlendirilir: Özümleme Parankiması: Özümleme parankiması daha çok yapraklarda bulunur. Fotosentez, terleme, solunum gibi çok sayıda önemli metabolik aktivitelerin gerçekleştiği yapıdır. Depo Parankiması: Besin ve su depo eden parankima Devamını Oku →

  biyosfer-popülasyon

  ...elemetlerdendir. Işık: Dünyadaki bütün canlıların enerji kaynağı güneştir. Güneşten dünyaya ulaşan güneş ışınlarının bir bölümü, bitkiler ve klorofil içeren canlılar tarafından fotosentez için kullanılır. Ortama ulaşan ışığın miktarı bitkilerin Devamını Oku →

  Metinlerin sınıflandırılması

  Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin denir. Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel... Devamını Oku →

  canlilarin-ortak-ozellikleri

  ...(metabolizma=anabolizma+katabolizma) denir. Metabolizma; anabolizma (yapım tepkimeleri) ve katabolizma (yıkım tepkimeleri) olarak 2’ye ayrılır. Anabolik ve katabolik tepkimeler hücrenin hayatı boyunca devam eder. Anabolik olaylar > Katabolik olaylar –> Canlı Devamını Oku →

  bakteriler

  ...diye nitelendirebileceğimiz ortamlarda yaşarlar. 3 milyar yıl önceki Dünya’nın ortamlarından sağ çıkamalarına bu ortamlarda yaşabilmelerine borçludurlar. Arkelerin yönetici molekülü olan DNA’larında histon proteinleri bulunmaktadır ve protein sentezi tepkimeleri ökaryotlara Devamını Oku →

  dna

  ...ribozomların yapısını meydana getirir. ATP ATP (Adenozin Trifosfat), hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. En önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Fotosentez ve Devamını Oku →