• Üniversite Puanları
 • Bölüm Tanıtımları
 • Ders Notları
 • Nedir
 • Makaleler
 • Blog
 • Aramanızla eşleşen içeriklermiz aşağıda verilmiştir

  fotosentez-kloroplastin-icinde

  (ototrof). Fotosentez tepkimeleri ökaryot canlılarda kloroplast organelinde, prokaryot canlılarda ise sitoplazmaya dağılmış olan klorofil pigmentlerinde gerçekleşir. Bitkilerde görülen genel bir fotosentez tepkimesi “6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 Devamını Oku →

  glikoliz-tepkimeleri

  ...tepkimelerinden oksijenli solunum tepkimelerine katılır. Yazı serisinin devamı Canlılarda Enerji Dönüşümü: Giriş Canlılarda Enerji Dönüşümü: Oksijenli solunum (şuan okuduğunuz yazı) Canlılarda Enerji Dönüşümü: Oksijensiz solunum Canlılarda Enerji Dönüşümü: Fotosentez Canlılarda Enerji Dönüşümü: Kemosentez... Devamını Oku →

  Oksijensiz Solunum

  Monomerlerin, hücre sitoplazmasında oksijen kullanılmadan parçalanmasına oksijensiz solunum denir. Oksijensiz solunumun ilk evresi glikoliz tepkimeleridir. Glikoliz tepkimelerinin devamlılığını sağlamak için, NAD koenziminin geri dönüşümü ve glikoliz tepkimeleri sonucu ortaya çıkan pirüvik... Devamını Oku →

  mikro-tubul-ara-flament...

  ve golgiyi oluşturur. Hücreyi bölmelere ayırarak, sitoplazmadaki asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemeden yapılabilmesini sağlar. 2) Ribozom:  Ribozomlar hücre içi protein sentezler. Hücre içindeki en küçük organeldir. Hücrenin olmazsa olmaz organelidir Devamını Oku →

  Metinlerin sınıflandırılması

  Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin denir. Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel... Devamını Oku →

  canlilarin-ortak-ozellikleri

  ...(yıkım tepkimeleri) olarak 2’ye ayrılır. Anabolik ve katabolik tepkimeler hücrenin hayatı boyunca devam eder. Anabolik olaylar > Katabolik olaylar –> Canlı büyür. Anabolik olaylar = Katabolik olaylar –> Büyüme durur.(Yetişkinlik) Devamını Oku →

  bakteriler

  ...ortamlarda yaşarlar. 3 milyar yıl önceki Dünya’nın ortamlarından sağ çıkamalarına bu ortamlarda yaşabilmelerine borçludurlar. Arkelerin yönetici molekülü olan DNA’larında histon proteinleri bulunmaktadır ve protein sentezi tepkimeleri ökaryotlara daha çok Devamını Oku →

  dna

  ...fotosentez yapan canlılar fotofosforilasyon yapabilir. Kemofosforilasyon: Kemosentez sırasında açığa çıkan kimyasal enerjiden yararlanılarak gerçekleştirilen fosforilasyon çeşididir. Sadece kemosentez yapan canlılar kemofosforilasyon yapabilir. Fosforilasyon konusuna daha sonra solunum tepkimelerinin işlendiği Devamını Oku →

  öglena

  ...suyun içinde yaşarlar. Su dışında yaşayan türleri ise nemli bölgeleri veya diğer canlıların artıklarının içinde ve çevresinde yaşar. Beslenmeleri fotosentez, absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmaları ise eşeyli ya Devamını Oku →

  paralel-damarlanma-ve-sacak-kok

  Bitkiler, fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir. Tam parazit olmayan bitkiler hariç hepsi; kloroplast içerirler ve fotosentezle inorganik... Devamını Oku →